background

Hayat Sigortası Ölüm Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hayat Sigortası Ölüm Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hayat sigortaları, bünyelerinde barındırdıkları teminatlar vasıtasıyla daha iyi bir gelecek hayali kuran kişilere pek çok avantaj sağlıyor. Özellikle vefat tazminatı, bu avantajların en önemlisi olarak öne çıkıyor. Çünkü sigortalının vefatı sonrasında geride kalan kişilerin ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durabilmelerine imkan tanıyor. Hal böyle olunca da başvuru aşamasından itibaren en çok merak edilen konuların başında “Hayat sigortası ölüm tazminatı ne kadar?” sorusunun cevabı geliyor. Bu soruya ideal yanıtı verebilmek ise hayat sigortası ölüm tazminatı hesaplama süreci sonunda mümkün olabiliyor.

Hayat Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Hayat sigortası ölüm tazminatı hesaplama konusunda detaylara geçmeden önce bu tarz poliçeleri kimlerin neden ve hangi şartlarda yaptırabileceğinden söz etmekte fayda var. Hayat sigortası, kişilere iki farklı avantajlar sunar. Bu avantajların ilki, poliçe dahilinde birikim yapılabilmesidir. Sigortalı adayları, başvuru aşamasında belirli kriterlere göre belirlenen prim miktarına ve para cinsine göre birikim elde etme şansı bulabilmektedir. Hayat sigortasının sunduğu ikinci avantaj ise hayatta her an karşılaşılabilecek risklere karşı güvenceye sahip olunabilmesidir. 

Tabii bu avantajlardan faydalanabilmek için sigorta şirketi bazında değişiklik gösterebilen yaş kriterini karşılayabiliyor olmak gerekir. Örneğin; Çağancan Sigorta’nın portföyünde yer alan hayat sigortası poliçelerinin sağladığı avantajlardan 18 ila 60 yaş arasındaki herkes yararlanabilir. Hatta bu kişiler, bütçeleri ve geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda birden fazla sigorta poliçesi düzenletebilme hakkına sahiptir. 

Hayat sigortası poliçeleri ile 18 yaşın altındaki kişiler de çeşitli risklere karşı güvence elde etme imkanı bulabilir. Ancak söz konusu yaş grubunda yer alanlar, şahsen poliçe düzenletebilme hakkında sahip değildir. 18 yaş altındaki kişilere hayat sigortası yapılabilmesi için bir yetişkinin sigorta ettiren konumunda olması şarttır. Bu duruma ek olarak yetişkinler 18 yaş üzerindeki yakınları ve aile üyeleri için de hayat sigortası yaptırabilir.

Hayat sigortası yaptırabilmek için ayrıca kişilerin Türkiye’de ikamet etmeleri gerekir. Yurt içerisinde ikamet koşuluna ek olarak kendilerine poliçe düzenlenmesine mani herhangi bir hastalık teşhisi konulmamış olması şartı mevcuttur. Hatta bazı sigorta şirketleri poliçe başvurularını değerlendirirken kişinin sağlık sigortası kullanımlarını da inceleyebilmektedir. Bu aşamada özellikle ciddi bir rahtsızlığa işaret etme potansiyeli bulunan kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz teminatlarının kullanımına bakılır.

Hayat Sigortası Ölüm Teminatı Nedir?

Hayat sigortası ölüm teminatı, sigortalı konumundaki kişinin vefat etmesi halinde poliçesinde belirttiği kişilere ödenen tutardır. Vefat teminatı kapsamında geride kalan kişilerin ödeme alabilmeleri için poliçede lehtar statüsünde belirtilmeleri ya da yasal varis konumunda olmaları gerekir.

Ölüm teminatı, hayat sigortalarının odağında yer alan en temel güvence konumundadır. Bunun nedeni, sigortalı kişinin poliçe süresi dahilinde vefatı sonrasında geride kalan sevdiklerine ekonomik güvence sağlanabilmesidir. Hayat sigortası poliçelerinin sağladığı bu güvence, kredi ve kredi kartı borçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilebilmesi gibi hakları da beraberinde getirir. Yani hayat sigortası bir yandan poliçe sahibinin yakınlarının geleceklerini güvence altına alırken diğer taraftan finans kurumlarının zararlarının karşılanabilmesini de mümkün kılar.

Sigortalının lehtar olarak belirlediği ya da yasal varisi olarak belirlediği kişilerin vefat teminatı hakkını elde edebilmeleri için sigorta şirketine başvurmaları gerekir. Başvuru esnasında lehtar ve yasal varislerden vefat durumunda tazminatın değerlendirilebilmesi için bazı belgeler istenir. Ölüm belgesinin de aralarında bulunduğu bu evrakların sigorta şirketinin ilgili birimine tesliminin ardından değerlendirme yapılır ve sonuç olumluysa tazminat belirtilen banka hesabına yatırılır.

Hayat Sigortası Ölüm Teminatı Neleri İçerir?

Hayat sigortası vefat teminatı, sigortalının belirlediği kişilere ya da yasal varislerine belirli limitler dahilinde tazminat ödenebilmesini mümkün kılar. Ancak hayat sigortası vefat tazminatı hesaplama işlemi sonrasında ödemenin yapılabilmesi için vefatın poliçe özel ve genel şartlarında belirtilen koşullar altında gerçekleşmesi gerekir. Bu koşulların başında doğal nedenlerle ve kaza sonucu vefat gelir. Hastalık sonucu ölüm de vefat teminatının devreye girmesine neden olan koşullardan bir diğeridir.

Hayat sigortası ölüm teminatının dışında kalan haller ise şu şekilde sıralanır:

Tazminattan faydalanacak kişinin/kişilerin sigortalıyı öldürmesi ya da onun öldürülmesinde suç ortaklığının söz konusu olması
Vefatın savaş ve savaşa bağlı durumlar nedeniyle gerçekleşmesi
Sigortalının intihar etmesi veya hayatını kasti olarak tehlikeye atması sonucu vefatı
Sigortalının herhangi bir kara, hava ya da deniz taşıtında yolcu dışında herhangi bir sıfatla bulunurken vefatı
AIDS ya da biyolojik, nükleer, kimyasal maddelerin açığa çıkmasına sebep olabilecek her türlü saldırı ve sabotaj sonucu yaşam kaybının meydana gelmesi

Hayat Sigortası Ölüm Halinde Nasıl Ödeme Yapılır?

“Hayat sigortası ölüm tazminatı ne kadardır?” sorusu gerek başvuru sürecinde gerekse vefat sonrasında sıkça sorulur. Bu soruya kesin bir cevap verebilmek, ancak hayat sigortası ölüm tazminatı hesaplama süreci tamamlandıktan sonra mümkündür. Hesaplama aşamasında; sigortalının yaşı, cinsiyeti, mesleği ve poliçe teminat tutarı göz önünde bulundurulur. Hesaplama yapılırken özelikle teminat tutarı baz alınır.

Hayat sigortası ölüm tazminatı hesaplama süreci doğrultusunda belirlenen tutarı talep etmek için lehtarlara/yasal varislere 2 yıllık süre tanınır. Hak sahipleri, kendilerine tanınan yasal süre içerisinde hem “Hayat sigortası ölüm tazminatı kaç lira?” sorusuna detaylı yanıt bulabilir hem de hayat sigortası kapsamındaki diğer teminatların sunduğu olanaklardan faydalanabilir. Ancak zaman aşımı söz konusu olursa, yani vefatın üzerinden iki yıl geçtikten sonra, herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Çözüm Ortaklarımız